V roce 2014 jsme polského fotografa Macieje Rawluka poprvé představili ve společné výstavě Místa čekání a odpočinku s Veronikou Zapletalovou. Po pěti letech jsme obnovili spolupráci, kdy nás oslovil s projektem 'Balticum, Mare Nostrum', který uskutečnil se svým kolegou Markem Domańskim. Rawluk pokračuje ve své geopolitické topografii, kdy...

Opravujeme dům společně s několika dělníky, oni nám odpoledne na stavbě usínají. Spí, a tak je necháváme, protože naše děti po obědě také spí. Alespoň není rámus a můžeme pít kávu. Proč?

Částečně se zmíněná problematika týká i práce Jany Babincové. Ke geometrii došla romantickým způsobem, kdy měla sen v podobě modlitby kódované do barevných plošek. Sen převedla do obrazu a díky nadšené odezvě umělce a pedagoga Petra Kvíčaly začala tento způsob rozvíjet. Skrze formální omezení se v této oblasti propracovala až do...

Pro 09

Narvu se

Během několika svátečních víkendů budete moci rozšířit svoje knihovny o nové přírůstky. Zároveň můžete pořídit dárky za více než příznivé ceny v podobě kurátorských balíčků sestavených z katalogů výstav od šedesátých let do současnosti. Publikace k prodeji poskytl Archiv výtvarného umění ze svých duplicit. Jejich nákupem podpoříte činnost...

V době, kdy se české umění začalo probírat z individualistického omámení devadesátých let, vznikla řada skupin, které se snažily do svých akcí zahrnout mimo jiné i politické postoje. Mezi ně patřila i skupina tří začínajících umělců GROUPE GUMA GUAR. Richard Bakeš, Milan Mikuláštík a Daniel Vlček se vyzbrojeni zbraněmi nepřítele sešikovali v...

Pohled, krajina, dech a chůze jsou elementární prostředky, kterými Sandra Svobodová komunikuje své téma. Zabývá se vztahem člověka a přírody. Nenásilně předkládá k řešení odpovědnost vůči prostředí, z něhož pocházíme. Její apel je jasný a nevyhýbavý zahrnující etické i estetické prvky. Jde jí o převedení pohledu ke krajině jako objektu a skrze...

Amalia Fonfara (NO/DNK/GL) / Martina Kocmanová (CZ/CA) / Magdaléna Manderlová (CZ/NO) / Zlata Ziborová (CZ/RU)

Variant toho jakou uspořádat výstavu je nespočetně, ale přesto lze v jejich koncipování vysledovat určitou předvídatelnost. Spojení Luďka Míška a Davida Krňanského je však nečekané. Alespoň z důvodu, že jejich pohyb na umělecké scéně je zcela odlišný. Překvapivé zároveň je, že se před výstavou neznali. V názvu vyslovuje Sráč Sam spojnici vedoucí k...

Martin Netočný a Oskar Helcel jsou obrazovými editory. Pro své komentáře a vyprávění využívají prostředek fotografie. Získání suverenity prozatím nacházejí v etablování se prostřednictvím akademického vzdělání, ale zároveň se k této cestě staví kriticky. Toto hledání označují jako diskurz. Do jaké míry je možné získat nezávislost skrze...

Petr Lysáček, Jiří Surůvka a František Kowolowski byla silná ostravská skupina, která působila v době, kdy manželé Ševčíkovi psali o postmoderním posunu periferií do centra. Díky tomuto bezděčnému načasování se jejich práce dostala i do úhlu zájmu do té doby centralizovaně zaslepenému publiku. Mimo to, že společně fungovali jako provokativní...

Petr Brožka je umělecký solitér, jehož uvažování je nevypočitatelné. Vytváří poťouchlé transplantace prvků, ze kterých uspořádává nečekané obrazové situace. Rozpoznat, jaké motivy stojí za jejich vznikem, je náročné. Ve své tvorbě praktikuje určitý odstup a žánrovou koláž, k níž nachází vizuálně výrazný materiál se stopou lichých emocí. Tento...

Extenze, kterou kolem sebe víří Kristina Láníková, je podobná větru, který důsledně obemkne vše, čeho se dotkne. Pohybuje se na pomezí textu, obrazu a částečně hudby. Její práce je silně osobní. Ve všech polohách pracuje s tělesností, která se stává součástí interpretace.

Přihlásit k odběru

Přečtěte si jako první, co je nového


.


...


galerie sam83 © Všechna práva vyhrazena 2019

.


...